Özel Araç Kullanımının Artması Karbon Nötr Çözümlerin Önemini Arttırıyor

Özel Araç Kullanımının Artması Karbon Nötr Çözümlerin Önemini Arttırıyor

Eylül 2, 2022 0 Yazar: admin

2020 Continental Mobilite Çalışması, koronavirüs salgını ile birlikte özel araç kullanımının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Çalışma; Fransa, ABD, Japonya ve Almanya’da araç paylaşım hizmetlerinin neredeyse hiç kullanılmadığını ortaya koyuyor. Fransa ve Japonya’da ankete katılanların sırasıyla 7 ve 6’sı bu hizmetlere güven duyduğunu belirtiyor. Katılımcıların çoğu, kendi araçlarını neredeyse her gün kullandıklarını söylüyor. Continental, bu nedenle çevreyi korumak için karbon nötr çözümler sunmanın daha fazla önem kazandığını belirtiyor.

Sayfa İçeriği

Ulaşım için Karbon Nötr Çözümler Önem Kazanıyor

Continental’in İnsan İlişkileri ve Sürdürülebilirlik departmanlarında Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. Ariane Reinhart: “2020 Continental Mobilite Çalışması’nın sonuçları, kişisel hareketliliğe küresel ölçekte ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Koronavirüs salgını sırasında bu talep daha da arttı. Acil iklim sorununun arka planında, küresel ulaşım için sürdürülebilir ve – her şeyden önce – karbon-nötr çözümler bu nedenle çok daha önemli. Tedarik endüstrisindeki en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritalarından birine sahip bir teknoloji şirketi olarak Continental, kişisel ulaşım ile ilgili birçok alanda önemli katkılar yapmaya kararlı. Hedefimiz en geç 2050 yılına kadar karbon nötr mobilite.”

Karbon Nötr Nedir?

Karbon nötrlük, firmaların faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sera gazı salınımını dengelemek amacıyla aynı oranda sera gazını önleyici projeler geliştirmesi anlamına geliyor. Karbon nötr bir faaliyet sırasında atmosfere salınan sera gazı oranında herhangi bir artış gerçekleşmemiş oluyor. Continental, üretimin yanı sıra lojistik vb. süreçlerde de tamamen karbon nötr olmayı hedefliyor.

Continental Emisyonsuz Araçların Karbon Nötr Olmasını Amaçlıyor

Continental, bu yıl itibarıyla tüm tesislerinde yüzde 100 çevre dostu elektrik kullanımına geçerek, karbon nötrlüğe yönelik ilk büyük adımı attı. Şirket, Aralık 2020’nin başında “Emisyonsuz Araçlar için Karbon Nötr” adlı programını duyurdu. Bu program, birbiriyle bağlantılı iki kavram olan “emisyonsuz mobilite ve karbon nötrlüğü” arasındaki boşluğu kapatıyor. Emisyonsuz Araçlar için Karbon Nötr programının bir parçası olarak, emisyonsuz araçlarla doğrudan ticaret Continental için 2022’den itibaren tamamen karbon nötr olacak.